Instrukcja dla organizacji, partii politycznych, komitetów wyborczych - nazwiemy Was: GRUPA


Jak informujemy w temacie Instrukcja dla Obywateli, program jest specjalnie odblokowany tak, że pojedynczy użytkownik może się nim pobawić i zobaczyć, na czym polega idea pracy programu.
Jednocześnie udostępniony program XXL_WPR_2015, jest dostosowany do tego, aby dowolna organizacja ogólnopolska, potrafiąca zorganizować ok. 2 tys.  ludzi na terenie Polski może - niezależnie od PKW - obliczyć wyniki wyborów Prezydenta RP w dn. 10.05.2015. oraz wyniki ewentualnej II tury wyborów - to właśnie Wasza Grupa.
W temacie Opis projektu wspominamy ogólnie o tym, a tutaj przedstawiamy szczegółową instrukcję dla takiej Grupy i wymagania techniczne, jakie muszą być spełnione, aby Grupa mogła - przy pomocy tego programu - w kilka godzin po ogłoszeniu wyników (wywieszeniu protokołów) przez Obwodowe Komisje Wyborcze, obliczyć wyniki wyborów.

Wybory tegoroczne, to 51 okręgów wyborczych i ponad 27 tys. obwodów, zatem - aby zrealizować przedsięwzięcie - trzeba postąpić według poniższych wskazówek:

na początek wymagania techniczne:

1.  1. Grupa musi dysponować co najmniej jednym informatykiem, który potrafi obsługiwać domenę – stronę internetową, jako jej administrator - istniejącą stronę, lub stworzoną na potrzeby obliczenia wyników - o pojemności ok. 1 GB na potrzeby zadania, i co najmniej jeden główny adres mailowy o pojemności minimum 400 MB.
Ponadto informatyk musi umieć na tej stronie internetowej udostępnić 51 programów, które pobiorą Komisje Obwodowe (po jednym na Okręg Wyborczy). Programy te tworzy główny program po instalacji i uruchomieniu odpowiedniej funkcji – szczegóły w pomocy kontekstowej – helpie programu.

      Wszystkie komputery biorące udział w zadaniu, muszą mieć połączenie z internetem, zainstalowany program EXCEL od wersji 2007 wzwyż i dowolny program pocztowy.


Szef Grupy (centrala) musi zorganizować 51 osób (po jednej na Okręg), wpisać do programu głównego (patrz schemat graficzny!) 51 loginów i adresów mailowych tych osób. Wykonać (funkcją programu) wspomniane wyżej programy dla Obwodów - do pobrania z domeny, oraz (analogicznie) programy dla Okręgów, które wysyłane są pocztą internetową do Okręgów (wszystko to realizuje program – szczegółowe informacje w pomocy kontekstowej – helpie programu głównego i jego komunikatach).
To zadania do wykonania przed wyborami.


W noc wyborczą Szef Grupy musi w podfolderze programu głównego: DANE_Z_OKR zapisać załączniki z otrzymanych maili z wynikami Okręgów. Teraz uruchamia funkcję: wczytaj dane z okręgów, a następnie - funkcję: Podstawowe wyniki wyborów.
Program obliczy wyniki wyborów i to na dwa różne sposoby – szczegóły w programie.
 


2. Tych 51 osób, nazwijmy ich
Szefami Okręgów, musi posiadać adres mailowy, który podał do programu głównego (z miejscem w swojej skrzynce ok. 10 MB – czyli 2 zdjęcia - dla tego zadania), podstawowe wiadomości z obsługi komputera i obsługi poczty internetowej (dowolnego programu zainstalowanego w swoim komputerze).
Szef Okręgu organizuje ok. 50 osób z terenu swego okręgu, których zadaniem będzie zdobycie wyników wyborów z poszczególnych Komisji Obwodowych. W Okręgu jest ich od 500 do 1000, zatem Szef Okręgu musi pomiędzy tych 50-ciu ludzi rozdzielić – ustalić po kilkanaście numerów Komisji Obwodowych na jedną osobę (adresy i numery wszystkich Komisji Obwodowych - zgodnie z Kodeksem Wyborczym - są na stronie: www.pkw.gov.pl), poinformować ich, że od określonego dnia przed wyborami, pod adresem domeny Grupy, będą programy dla obwodów Okręgu, a na jego numer telefonu: xxx xxx xxx należy zadzwonić po hasła dostępu do instalacji programów dla przydzielonych im Obwodów (program dla Obwodu ma wielkość ok 500kB, czyli 10 programów dla Obwodów zajmuje miejsce na dysku komputera, tyle co jedno zdjęcie średniej jakości).

Szef Okręgu (przed dniem wyborów) instaluje program, który przyśle mu Szef Grupy (z programu głównego - centrali) w załączniku na adres mailowy, podany do programu głównego. Hasłem otrzymanym z  centrali, instaluje przysłany program (w programie tym, w funkcjach pomocniczych, znajdzie funkcję haseł do wszystkich Obwodów jego Okręgu).
Po zakończeniu głosowania Szef Okręgu musi odebrać pocztę ze swojej skrzynki mailowej – powinien otrzymać ok. 500 maili z wynikami Obwodów. Każdy mail, to ok. 10 kB, czyli całość to ok. 5MB (jest to w bajtach wielkość jednego zdjęcia).
Niestety, czeka go ciężka praca fizyczna, musi załączniki tych maili (w których znajdują się wyniki z Obwodu), zapisać w podfolderze programu DANE_Z_OBW.
Następnie uruchomić funkcję: Wczytaj a następnie: Wyślij. To koniec jego pracy! Wyniki z Okręgów zostaną przesłane mailem do programu głównego.
 


3. Do zadań każdej z owych 50 osób w każdym Okręgu wyborczym będzie należało:

a/ Przed wyborami, ściągnąć z domeny – strony internetowej, o adresie której powiadomił Szef Okręgu (patrz pkt. 1) program dla Obwodów swego Okręgu. Ten program (ma tylko 500kB, wielkość w bajtach 1/10 jednego zdjęcia) jest programem instalacyjnym dla wszystkich Obwodów danego Okręgu. Instalacja polega na tym, że użytkownik - po jego uruchomieniu - w wyświetlanym oknie musi określić Numer Obwodu, dla którego instaluje program i musi znać hasło do jego instalacji. Hasła te ma Szef Okręgu.
Na podstawie tego programu instalacyjnego należy zainstalować (powielić ) w swoim komputerze tyle programów dla Obwodów, za ile jest się odpowiedzialnym - to te Obwody, które przydzielił mu Szef Okręgu. To proste zadanie, nie nastręczające problemów - numer obwodu i hasło do programu.

b/. W noc wyborczą trzeba - na podstawie danych zdobytych z wywieszonych protokołów Komisji Obwodowych - wpisać do programów wszystkich Obwodów (przydzielonych przez Szefa Okręgu, które już przecież są zainstalowane w jego komputerze - patrz 3 a/), określonych Numerem Komisji Obwodowej (nr jest zawarty w nazwie każdego programu)
14 liczb, tj.: ilość kart wyjętych z urny, ilość kart ważnych, ilość kart nieważnych oraz ilość głosów oddanych na 11 kandydatów na prezydenta.
Następnie uruchomić funkcję programu: Wyślij – szczegóły w pomocy kontekstowej programu. To koniec jego pracy!


Tak należy postąpić z każdym programem Obwodu, za których numery jest się odpowiedzialnym - wg rozdzielnika Szefa Okręgu.
Jak dana osoba zorganizuje sobie te liczby z protokołów zależy wyłącznie od własnej inwencji: może jeździć od siedziby, do siedziby, lub umówić się z zaufanymi kolegami, którzy mieszkają blisko, żeby przedyktowały te liczby telefonicznie, może pogadać z mężami zaufania itp.

      PS. Radzimy poklikać na programach (głównym, okręgowym i obwodowymi) jeszcze przed przystąpieniem do faktycznego działania, aby oswoić się z jego funkcjonowaniem, zanim przyjdzie Wam wykonywać kolejne czynności w dniu głosowania. Radzimy też korzystać z pomocy kontekstowej - helpu dla każdego okna wszystkich programów - tam znajdują się podpowiedzi.


I to by było na tyle...  Do dzieła! Powodzenia!

Powrót do Strony Głównej