© wszelkie prawa zastrzeżone

Opis Systemu:  


06.06.2015.
Gdy 15.03.2015 r. tworzyliśmy pierwsze treści tego miejsca w internecie, w niniejszym dziale (Opis systemu) planowaliśmy zawrzeć podstawowe informacje o projektowanym programie, który nazwaliśmy System XXL WYBORY. W marcu 2015 r., po szaleńczej pracy przez 3 miesiące, byliśmy prawie pewni, że nasz pomysł programu do wspomagania wszelkich wyborów ma sens i, że to wystarczy, aby z niego korzystać. Ma sens, ale to nie wystarczy, a szkoda. Podstawową ideą Systemu jest fakt, że oparty tylko na ogólnodostępnym internecie i poczcie mailowej, będzie odporny na wszelkie możliwe fałszerstwa wyborów i ataki hakerskie.

Pierwotną treść tego działu przenieśliśmy do Archiwum Opisu Systemu.
Obecnie, po wyborach Prezydenta RP w maju 2015 r. gdy na miesiąc przed wyborami udostępniliśmy każdemu i za darmo kompletny program do obliczania wyników wyborów Prezydenta RP, po szaleńczej pracy z takimi tematami pomocniczo - informacyjnymi jak:
1. Podstawowe informacje techniczne
2. Schemat graficzny idei programu
3. Szczegółowa instrukcja dla samodzielnego obliczenia wyników wyborów przez zorganizowanie się 2 tys. ludzi.
4. Instrukcja dla pojedynczego człeka, który by się chciał pobawić programem

i ŻADNEJ reakcji ponad 60 adresatów na informacje o powyższym fakcie, znów się czegoś nauczyliśmy o otaczającej nas rzeczywistości, o roli wszelkich mediów i "dziennikarzy" - cudzysłów zamierzony! To jednak inny temat.
Wracając do opisu Systemu XXL WYBORY, realizowany program w rzeczywistości jest programem, który tworzy programy z odpowiednim "kodem DNA"
dla konkretnych wyborów (np. prezydenckich, parlamentarnych,  samorządowych, unijnych, itd.), działające tylko w określonym czasie.

Docelowo, programy Systemu XXL WYBORY poprzez odpowiednie funkcje pomocnicze, mogłyby nie tylko wspomagać informatycznie obliczanie wyników wyborów, ale służyć do przygotowania i drukowania wszelkiego rodzaju protokołów, sprawozdań, wykresów wymaganych przez prawo i procedury.

Konstrukcja programu umożliwia także następujące rozwiązanie: gdyby go używała Państwowa Komisja Wyborcza, przez dopisanie jednego, lub więcej adresów mailowych i udostępnienie kopii programu głównego, dowolna organizacja społeczna, partia itp. na swoim komputerze mogłaby także obliczyć wyniki wyborów.

Poprzez swoją uniwersalność projektowany program może być użyty w każdym państwie, organizacji - oczywiście, po odpowiednim dostosowaniu go do zapisów prawa ichniejszego i  ma na celu wykluczenie wszelkich niebezpieczeństw zadziałania w wyborach - użyjmy funkcjonującego w Polsce określenia - "ruskich serwerów".

Więcej informacji w Archiwum Opisu Systemu.

 

Powrót do Strony Głównej